page view image

Bergen Shantykor Dreamer

EVENT INFORMATION
event image

Når han er ute på havet lengter han hjem og når han er hjemme lengter han ut igjen !

Konserten vår, denne gangen handler om sjømannen som drømmer om et annet - og kan hende bedre liv. Det handler om han som ikke finner seg helt til rette samme hvor han er. Når han er hjemme forteller han om byer av gull, dans under palmene og om store opplevelser i havner og kneiper. Han vet godt at alt dette ikke er helt sant, men drømmen er god og drømmen er til trøst og glede. På konserten skal du få være med å dele denne drømmen på havet med oss i Bergen Shantykor.

korsang

Waiver

Kjøpte billetter refunderes ikke dersom konserten avholdes som annonsert.